Enquesta de satisfacció del voluntariat 2018


Benvolgut/uda voluntari/ària: Des de la UPD volem conèixer la teua opinió per a millorar la qualitat del nostre servei. Per això, agraïm que valores les afirmacions que et plantegem a continuació. Únicament has d'assenyalar aquelles accions de què t'hages beneficiat, puntuant des d'1, si estàs “totalment en desacord”, fins a un 5 si estàs “totalment d'acord". Nota sobre la privacitat: Aquesta enquesta és anònima. El registre de la resposta no conté cap informació d’identificació sobre els usuaris. Pots, per tant, opinar amb la màxima sinceritat.

Hi ha 2 preguntes en aquesta enquesta.