Enquesta de satisfacció del PDI i PAS 2018


Benvolgut/uda company/a: Des de la UPD volem conèixer la seua opinió per a millorar la qualitat del nostre servei. Per aquest motiu, li agraïm que valore les afirmacions que plantegem a continuació. Únicament ha d'assenyalar si és PDI o PAS i indicar aquelles accions de què s'haja beneficiat, puntuant des d'1, si està “totalment en desacord”, fins a un 5 si està “totalment d'acord”. Nota sobre la privacitat: Aquesta enquesta és anònima. El registre de la resposta no conté cap informació d’identificació sobre els usuaris. Pot, per tant, opinar amb la màxima sinceritat.

Hi ha 2 preguntes en aquesta enquesta.